Terminologie, zkratky vyšetření

Terminologie, aneb jak se vyznat ve zkratkách a označeních vyšetření u kolií.DKK = dysplazii kyčelního kloubu (anglicky HD = Hip displasia)

Označení: např .DKK A/A, DKK 0/0, DKK 1/2, HD A, HD A1, HD B, atd

Klasifikace: - Na každé noze je vyšetření zvlášt
A (0) - negativní - Bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu
B (1) - hraniční - Téměř normální kyčelní kloub
C (2) - lehký - Lehká dysplazie kyčelního kloubu
D (3) - střední - Střední dysplazie kyčelního kloubu
E (4) - těžký - Těžká dysplazie kyčelního kloubu.

Toto vyšetření (vyhodnocení RTG) můžou provádět pouze určení veterináři (seznam najdete na stránkách veterinární komory). Vyšetření psa se provádí pouze jednou za život psa, rentgen je v narkóze. Vyšetření se zapisuje do PP psa a vždy je výsledek na oficiálním dokladu se všemi identifikačními daty psa, veterináře i majitele. Vyšetření se provádí až v dospělosti psa nejméně od 15měsíců. (pozdní věk může ve výsledku hrát určitou roli) A  vyšetření se archivuje u VK.


Př. -Vyšetření typu, pes chodí, vet říkal že je to dobrý, nikdy jsme neměli problém, ani štěňata - NELZE brát jako adekvátní vyšetření.DLK=dysplazii loketního kloubu (anglicky ED = Elbow displasia)


Označení: např. DLK 0/0, DLK 0/2, ED 1/1 atd.


Klasifikace:
0 - bez příznaků dysplazie loketního kloubu
1 - Mírné příznaky dysplazie loketního kloubu (do 2mm.)
2 - Střední osteoartroza nebo primární léze (2-5mm)
3 - Těžká osteoartroza nebo promární léze (větší než 5mm a další problémy)

Podmínky jsou stejné jako u DKK - Určený veterinář, oficiální doklad, identifikace psa, zápis do PP, vyšetření jen jednou, věk psa.DOV = KLINICKÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH VAD


označení: DOV (ECVO) prosté , DOV(ECVO) Není prosté.
 


VŽDY je vyšetření dokládané potvrzením odborného očního lékaře, který je určen Veterinární komorou. Na formuláři je uvedeno celé jméno psa, číslo zápisu, číslo čipu, jméno a adresa chovatele( majitele), podpisy , Jméno,  razítko a podpis veterináře. Doklad je oficiální a výsledek je možné zapsat do PP psa.


Př. Vyšetření typu, byli jsme u našeho veta a pes vidí dobře, nemá žádnou váhu! Úmyslné matení zájemce spojováním klinického vyšetření s genetickým např. CEA a PRA  normal, není solidní. Vždy si vyžádejte oficiální doklady k nahlédnutí.DNA vyšetření.
jak je z názvu patrné, vyšetření se provádí pouze v akreditovaných genetických laboratořích. Vyšetření/výsledek je jednotný po celý život psa a nikdy se nemůže změnit ani k lepšímu, ani k horšímu. Spolehlivé laboratoře v současnosti - Laboklin, EVG, Slovgen, Genomia. Psi testovaní v těchto laboratořích prokazují své geny, předávají je i svým potomkům. Jednotlivé vysvětlení daných vyšetřeních v odkazech

V současnosti se vyšetřují kolie na:

CEA -  ZDE

Označení: 
+/+, R/R  = normal - non- affected,  obě alely zdravé,
+/-, R/r   = carrier, přenašeč - postižená jedna alela
-/-,  r/r    = affected, postižený - postižené obě alely


PRA -rcd2 -  ZDE

Označení: 
+/+, N/N  = normal - non- affected,  obě alely zdravé,
+/-, N/A   = carrier, přenašeč - postižená jedna alela
-/- , A/A   = affected, postižený - postižené obě alely


MDR1 -  ZDE
Označení: 
+/+, N/N  = normal - non affected, obě alely zdravé,
+/-, N/P   = carrier, přenašeč - postižená jedna alela
-/- , P/P   = affected, postižený - postižené obě alely

DM -  ZDE

Označení: 
+/+, G/G  = normal - non- affected,  obě alely zdravé,
+/-, G/A   = carrier, přenašeč - postižená jedna alela
-/- , A/A   = affected, postižený - postižené obě alely


V případě, že jsou vyšetření oba rodiče (známe jejich DNA výsledky), lze v některých případech přesně určit i výsledky DNA jejich potomků viz. tabulka.Tabulka genotypů a jejich zákonitostí platí pro všechny zmiňované DNA

  +/+ +/-

-/-

+/+ +/+

+/+

+/-

 

+/-
+/-

+/+

+/-

+/+

+/-

-/-

+/-

-/-

-/- +/-

+/-

-/-

 

-/-
 

Modrou barvou je znázorněn genotyp otce, červenou  genotyp matky  a černou pak výsledky jejich potomků.

                                                                           -/affected (at risk) - postižený
                                                                           +/- carrier - prenašeč
                                                                           +/+  normal - zdravý

 

 

By parentage - neboli po rodičích, je označení případu, kdy si můžeme být naprosto jistí výsledky štěňat.

Například.

Otec +/+  a matka +/+  = dají vždy všechny štěnata taktéž +/+ zdravá, nepostižená

Otec +/+ a matka -/-    = všechny štěnata jsou +/- carrier, přenašeči

Otec -/- a matka -/-  = všechna štěnata jsou po rodičích postižená, affected

 

 

Př. Rozhodně NEZNAMENÁ označení by parentage  MDR1 +/+  u psů, kde Otec je +/- a matka +/+. Tohle je pouze od chovatele úmyslné matení (nebo si to nazvěte sami jak chcete) zájemců o štěňata. V tomhle případě se bez testů přímo daného štěněte neobejdete, pokud chcete znát pravdu, protože štěně může být obojí.

 PS. Uvedené negativní příklady nejsou pouze náhodné.