Historie

Přesný původ kolie zůstává zahalen tajemstvím. Kolii pravděpodobně přivedli Keltové, kteří byli význačnými chovateli dobytka a zřejmě taky psů.  Někdo zastává názor, že prastarý anglický „Shepherd dog“ je předkem dnešní kolie. Druzí tuto domněnku zpochybňují, že by kolie byla skutečně potomkem těchto starých pasteveckých psů .

Kolie je jedno z nejstarších anglických plemen a je vysledováno až k 16 . století. Kolie za svoji povahu a vzhled vděčí především pastevcům, kteří v dávných dobách měli rozhodující vliv na utváření této rasy.

V historických pramenech se nalézá odkaz po Dr . Johannesovi Caiusovi, oblíbeném lékaři královny Elizabethy I., který popisuje psí rasu „Canis pastorales“, ke které by mohla kolie patřit. Bohužel však neuvedl žádný bližší popis o vzhledu a původu tohoto psa.
Koncem 18. a začátkem 19. století byla převzata teorie od pana Harrisona z roku 1585. Který uváděl, že byli přivezeni psi z Islandu do Anglie a ti by měli být přímými předky kolie.  S touto teorií se občas setkáváme ještě i v dnešní době, ale není správná.


Bewick a jeho "Coaly-dog" z roku 1792

Další zmínka o kolii se nachází v knize “History of the Quadrupeds 1792“ – historie čtyrnožců 1792 - , kde přináší  Bewick , známý dřevořezbář,  dřevorytinu kolie, která by mohla být předkem dnešní rasy. W. Bingley v „Britisch Quadrupeds“ v r. 1805 nakreslil kolii, která doprovázela ovce a je velmi podobná dnešní kolii..

Pravděpodobný důvod, proč nikdo neobětoval více času, vypátrat skutečný původ kolie je ten, že původní kolie byla psem chudých pastevců , kde se nevedli písemné záznamy o chovu psů oproti loveckým a válečným psům v majetku šlechty, kteří stáli přirozeně ve vyšším postavení.
V knize od Burnse „Highlands“ je kolie popsána těmito slovy: „Jejich hruďe byly bílé, jejich rozcuchané hřbety zakrývala skvostná černá srst, jejich ocas byl radostně nesen vždy nahoru ohnutý a vířil, když obíhali kolem stáda.“ 

O vzniku názvu plemene existuje mnoho teorií . Jako např., že slovo kolie je odvozeno od starého keltského slova “Cu-luth“, u kterého nebylo vysloveno th. „Cu“ , znamená  v galštině „pes“, „luthe“  znamená vytrvalou sílu.  „Culuth“ bylo označení pro vytrvalého pastýřského psa.
Zajímavá teorie vychází ze slova “collar“, což by mohlo být odvozeno z toho, že tito psi měli často bílou hřívu kolem krku . 
Další teorie poukazuje na slovo „collied“, které znamená „černá jako uhel“. Skotské vysokohorské ovce prokazují stejné kresby jako wallieské ovce, které mají uhlovitě černé obličeje, černé nohy a černé skvrny na patách a na zápěstí. Toto ovčí plemeno se jmenovalo ve Skotsku „colleys“.
V Anglii bylo často zvykem nazvat psa podle hlavní činnosti, kterou vykonával. Foxhound - honil lišku , derhound – jeleny, otterhound – vydry. Proč by tedy nemohla být kolie „Colleydog“  psem, který by hlídal a naháněl „Colleys“.

Všeobecně je známo , že původní kolie měla krátké , dozadu prohnuté nohy, dlouhé tělo, hlava s výrazným stopem byla široká a  klenutá . Líce propadlé a čenich značně špičatý.  Naproti tomu dnes se kolie odlišuje svou úzkou hlavou od všech ostatních ovčáků. Jak dnešní kolie přišla k své úzké lebce s plochým čelem, existuje mnoho teorií. Jako původce úzké lebky je označován barzoj. Je to možné ,ale nemusí tomu tak být. Ostatně kolie nemá tak dlouhou lebku, jak se často tvrdí. Lebka se stala užší a proto vyvolává dojem větší délky. Cílený chov přinesl psy s velkou výdrží a odolností.  

Při šlechtění kolií bylo použito setrů (gordon a irských),  ti změnili dominantní barvu plemene, přinesli delší a rovnější končetiny, plnější čenich, otupil jeho konec a natrvalo jej  zploštil po stranách, labradorů, barzojů, dále se křížili ovčáčtí psi s novofundlandy (nevíme zda-li toto křížení se zakládá na pravdě), ale pravdou je, že k dalšímu vyšlechtění původní pracovní kolie přispěli ovčáčtí psi. Cílem tohoto šlechtění byl pes jehož vlastnosti jsou vlastní pro ovčáckého psa = s úplným soucítěním pro ovce. Což je ještě dnes nejdůležitějším  a cenným charakterním znakem rasy.


Old Cockie (vzadu), Charlemagne (vpředu) -
- ze spojení dcery Old Cockieho - Mande  s Trefoilem

Vývoj kolie prošel dlouhou cestou a na této cestě vznikla také výstavní kolie, která byla poprvé vystavena v roce 1860 na Birminghemské  výstavě psů ve třídě „Sheepdogs of all Varieties“ – Ovčáčtí psi všech variant. Je zajímavé zjištění, že již roku 1862 se této výstavy zůčastnilo 28 kolií. Birminghamskou výstavou započaly vlastní dějiny kolie. R. 1871 při“ Dog Show Sciéty“ . Zde byli vystaveni dva psi kolie – „Old Mec“ a „Old Cockie“. Old Mec byl vyznamenán první cenou. Následující rok zvítězil „Old Cockie“, tento pes se stal  nosným pilířem chovu moderní kolie.


PEGGY II.

Byly sestaveny tři chovné linie, které se stávaly ze tří vybraných psů. První byl Old Cockie, kterého také známe pod názvem Cockie Boy, narozen 1868, tmavě sobolí barvy, původ neznámý. Tento pes byl nejlepším psem své doby. Druhý, Marcus, narozen 1870, téměř černý pes,  původ neznámý,  byl importován ze Skotska a byl přímým následníkem pracovních kolií. Třetí, pes Trefoil s Irska , narozený 1873, tricolórní, který je přímým zakladatelem moderní kolie byl v majetku pana S. E. Shirleyho, zakladatel anglického „Kennel Clubu,“ založeného 1881,  kterému patřili i psi Tricolour a Tartan.   Tito tři Old Cockie, Marcus a Trefoil jsou nosníky chovu ušlechtilých kolií. Není na světě kolie, která by se nedala vystopovat k jednomu z těchto psů. V r. 1885 byl vydán anglický Standard plemene , který byl doplněn v roce  1891, a pozměněn v r. 1910, 1950, 1969 a 1988, skotský standard vydán v r. 1898.

Spojením Trefoila s Mande , dcerou Old Cockie, vznikl v r. 1879 významný šampion Charlemagne. „Byla to hvězda na nebi kolií“,  napsal L. Egg Leach. Jeden ze synů Charlemagna , šampion Metchley Wonder přinesl svému majiteli nemalé jmění.


CH. METCHLEY WONDER,  nar. 2. 3. 1886
RODOKMEN

K velké popularitě plemene přispěla také královna Viktorie, která vlastnila několik kolií. Některé  kolie v majetku její výsosti byly i v barvě čistě bílé. Kolie nadále stoupaly v oblibě a tak není divu, že v r. 1887 byla za šampiona Ormskirk Emerald  /RODOKMEN/ zaplacena závratná suma 1500 liber št.  Tato částka byla skutečně vysoká, když se zamyslíme, jakou hodnotu měly tyto peníze v onu dobu.

V této době se zvýšil počet chovatelů a konkurence se stávala stále těžší. Opěrným bodem chovu se stává  šampion Madge v majetku Reverenda Hanse Miltona, jeho jméno je u milovníků kolií známo ještě dnes. Cena „Reverend Hans Milton Memorial Trophy,“ je každoročně předávána na „Champion Show“ Britského  klubu kolií. Tento gentleman vychoval Woodmansterne Picoolo, Woodmansterne Thistle, Woodmansterne Thea a Woodmansterne Ivana , a  k tomu ještě mnoho dalších dobrých psů včetně Ch. Christophera. Nesmíme opomenout i dalšího významného chovatele pana Parbolda, který vešel ve známost svými krásnými psy nejznámější Parbold Picardo a  Parbold Piccolo. Dala by se jmenovat celá řada dalších významných chovatelů, kteří se podíleli na popularizaci plemene, ale není je možné zde všechny uvést (R.H. Lord – stanice Seedley, W.E. Mason – stanice Southoport, Ted Bridge – stanice Harwood, John Haworth – stanice Farnworth,atd.).

Zajímavé je také to, že kolie se velmi rozšířily v Americe. Z počátku to byly importy z Anglie později také tamní odchovy. Kolie tam patřila a stále patří k nejoblíbenějším plemenům. Obě války zapříčinily zákaz pořádání výstav a registrování dalších psů, což mělo za následek stagnaci vývoje plemene, ale ne na dlouho – plemeno přežilo – začal nový seriózní chov.

  
LAUND   LIMBA

Z dochovaných zpráv je zřejmé, že kolie u nás (v tehdejším Československu) žila již před první světovou válkou. Z té doby se dochovalo jediné jméno kolie, pes rakouského chovu Jack Cheviot Royal. Bližší údaje nejsou známy. Z dochovaných pramenů se u nás chov začal vyvíjet cílevědoměji v r. 1925.  V té době bylo dovezeno několik jedinců z Maďarska. V r. 1934 byli pro chov největším přínosem dva importovaní angličtí psi -  Laund Limba a Laund Looter. 

                                
Gatebeck Golden de Cabrenysset                  Irish Gal de Cabrenysset

Po druhé světové válce dochází k největšímu vzestupu kolií nepochybně , díky filmu „Lassie se vrací.“ Kolie se stala nejpopulárnějším a nejžádanějším psem. Bohužel chov zaznamenal úpadek, díky tomu, že mnozí lidé spatřovali v kolií snadný zdroj příjmů , bez ohledu na kvalitu. Plemenu hrozilo další velké nebezpečí. Naštěstí v r.  1947 byl založen Klub chovatelů kolií, který se ujal řízení chovu a vytýčil si cíl – zvýšit kvalitu kolií.  Ke zlepšení chovu kolií u nás byli importování dva psy z bývalé NDR a to zlatý pes Barry v.d. Schwarzen Kunst , nar. 27. 7. 1952 a tricolorní pes  Gunter v. Haus Marwei, nar. 1. 3. 1954. Stali se základem modernějšího typu kolií u nás.  


Gunter v. Haus Marwei, nar. 1954

Dále to byly tři importy z Francie – zlatý pes Gatebeck Golden, tricolorní pes Governor a zlatá fena Irish Gal, všichni z chovné stanice“ de Cabrenysset“.   Miss P.M. Grey  z Anglie k nám poslala zlatého psa Landings of Ladypark, který nejvíce ovlivnil chov té doby.   Mezi první importované feny, které rovněž kladně zasáhly do kvality chovu patřily: Wanda v. Kloosterhof, Kabrina de Marduik, Larkin of Ladypark, Maramins Golden Kimono, Wionda v. Haus Marwei.

           
   Landings of Ladypark       Wionda v. Haus Marwei

Do chovu začali postupně zasahovat další importovaní psi – Leading Light of Ladypark, Stuggle Through from Shiel, Librecos Kite Balloon , Urff a.d. Hexenhaus, Herry v.d. Hutzelschweiz, Rifflesea River Gold, Wellboy v. Haus Marwei, Quajo v. Langauenfeld, Dandy v. d. Bachstelze, Corydon Quincy Jones, Corydon Quirinus Endy a Xantus v. Charlottenhof, Sunyboy of Royalpark, Dunsinane Riff of Rokeby, Shearcliffe Backer, Deneoak Dyllan of Dunsinane, Digger of Dunsinane a Leepark Starstone. Z fen to byly především: Delfi v. Lohenwind, Lady v. Languaenfeld, Jenny v. Sand am Meer, Blue Itiss v.d. Hexenhaus, Lucozade of Ladypark, Donna Nina of Dunsinane, Dairymaid of Dunsinane, Queen of Royalpark a Sara v. Hudewald.  Všichni uvedení psi důstojně reprezentovali a stali se základem pro špičkový chov kolií v tehdejším Československu. 

                                
 Leading Light of Ladypark                    Sunyboy of Royalpark

A co říci k současnosti, i když to bude obsahem dalšího připravovaného článku. Vývoj kolie u nás prošel trnitou cestou. Kolie dnes v ČR dosahují evropské úrovně, o čemž svědčí mnohá vítězství v zahraničí. Za to všechno patří velký dík všem poctivým chovatelům, kteří pro toto ušlechtilé plemeno mnoho udělali a i těm , kteří v této nelehké práci pokračují. 

(převzato z PlanetaRough)