Psí modlitba

PSÍ MODLITBA
Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe všechno,
co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,
hlídám Tvůj dům,
vodím nevidomé,
Milionkrát vrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě. pane,
abys ani Ty mne neopouštěl
a nechal mne u sebe dožít
ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.


Prosba pro pána:

Můj život trvá 10-15 roků. Každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení. Mysli na to než si mne koupíš.
Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne žádáš.Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl
Nikdy se na mne nehněvej příliš dlouho a za trest mne nikam nezavírej!
Ty máš práci, rozptýlení, přátele, ale já mám jen a jen Tebe
Často si se mnou povídej! I když všemu nerozumím, Tvůj hlas budu stále rád poslouchat
Opatruj mne až zestárnu. I Tobě se to jednou stane. Pomoz mi prožít ve stáří každý hezký den, protože s Tebou překonám vše lehčeji

 

Duhový most

Viděli jste duhu? Viděli jste tu část oblohy, která se nazývá Za duhovým mostem? Je to místo kde, žijí všichni naši mazlíčci, když nás navždy opustí. Říká se, že když naše zvířátko umírá, tak odchází k místu zvané Za duhovým mostem. Jsou tam krásné louky, kopce a jezera pro naše velké i malé domácí mazlíčky. Všechna zvířátka tam společně žijí a hrají si. Mají dostatek dobrého jídla a vody. Vždy tam svítí sluníčko, jsou v teple a v pohodlí. Nikdy netrpí zimou. Zvířátka, která byla stará, slabá a nemocná zde omládnou, stávají se opět mladými, zdravými a plny energie. Jsou opět takoví, jaké si je pamatujeme – šťastní a veselí. No, přece jenom jejich duši trápí jedna jediná věc. Jejich srdce postrádá někoho, koho opustila – svého věrného, nejdražšího přítele, který zůstal daleko od nich. Jednou však přijde den, kdy se váš miláček uprostřed her náhle zastaví a zahledí do dálky. Jeho jasné oči zpozorní, rozzáří se a netrpělivé tělo se začne chvět. Náhle opustí společné hry, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji…A když se vy se svým věrným kamarádem opět setkáte a láskyplně se obejmete, víte, že už se nikdy nerozejdete a navždy zůstanete spolu. Opět políbíte jeho milou tvář, vaše ruce pohladí jeho milovanou hlavičku, zahledíte se do těch věrných očí, které nadlouho zmizely z vašeho života, ale nikdy z vašeho srdce. A tehdy společně odejdete na místo zvané Za duhovým mostem.

 

Opravdová láska srdce je duhovým mostem do říše andělů

 

Skutečná láska není pouze vášní či touhou těla, snem přáním srdce. Je zároveň touhou duše po spojení a splynutí s Veškerenstvem. Vytváří duhový most, po kterém je nám všem dovoleno kráčet vstříc své andělské podstatě a umožněno otevřít bránu k tomuto mostu i milované bytosti. Otevřete oči a najděte svou duhu. Pak k ní vykročte a beze strachu vstupte na její božskou konstrukci.

 

převzato z netu .-)